Wydarzenia 22 Jun 2016 | Redaktor
25-lecie Przedszkola Sióstr Elżbietanek

Wychowankowie, absolwenci, pracownicy, rodzice oraz przyjaciele świętowali 25–lecie istnienia Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy.

Za ćwierćwiecze owocnej posługi dziękowano 21 czerwca podczas Eucharystii w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. – Z perspektywy lat widać, że podjęte w latach 1991–1995 starania związane z powstaniem i rozbudową przedszkola były przemyślane i bardzo potrzebne. Była to pierwsza w Bydgoszczy placówka katolicka, w której istotne znaczenie miał i ma rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach z Bogiem, rodzicami i środowiskiem – powiedziała siostra dyrektor Marta Urszula Pankowska CSSE.

Atutem placówki, na który wskazują, jest – jak tłumaczyła siostra Marta – realizacja chrześcijańskiej wizji wychowania, serdeczna atmosfera sprzyjająca aklimatyzacji i dobremu samopoczuciu – zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz dobre przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia edukacji na szczeblu podstawowym. – W centrum naszych działań stawiamy dziecko. Dajemy mu możliwość kreatywnego myślenia i działania w powiązaniu z realizacją treści programu dydaktyczno – wychowawczego oraz okazję uczestniczenia w szerokim wachlarzu ciekawych zajęć dodatkowych. Wiele udało nam się osiągnąć w ciągu 25 lat pracy, ale jeszcze wiele wyzwań przed nami – dodała siostra dyrektor.

Kronika informuje przede wszystkim o przeszłości domu zakonnego, który jest integralnie związany z przedszkolem. Budynek przy ul. Leszczyńskiego 40 zamieszkiwany jest przez siostry elżbietanki z prowincji toruńskiej. Dokładnie 10 września 1990 roku w bydgoskiej parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbyła się wizytacja prymasa Polski kard. Józefa Glempa, która obejmowała także dom zakonny elżbietanek. Wówczas – podczas wspólnego spotkania – kardynał wyraził życzenie, aby siostry z powrotem przejęły od miasta i poprowadziły przedszkole mieszczące się niegdyś w tym domu.

Obecnie rozpoczęły się prace remontowe w celu utworzenia od września następnego, szóstego oddziału przedszkolnego. – To 25–lecie stanowi niewyczerpane źródło wielu cennych doświadczeń. Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, dobroczyńcom, którym dobro dzieci i wspólnoty przedszkolnej leżało i leży na sercu, życzymy wielu łask Bożych – zakończyła siostra dyrektor.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor