Wydarzenia 17 Dec 2015 | Redaktor
25-lecie poświęcenia kościoła Świętego Krzyża w Bydgoszczy

Pod przewodnictwem biskupa ordynariusza 16 grudnia odbyły się obchody jubileuszowe 25-lecia poświęcenia kościoła Świętego Krzyża w Bydgoszczy.

Historia wspólnoty rozpoczęła się 1 września 1970 roku. Wtedy to kard. Stefan Wyszyński uznał za konieczność, aby na Osiedlu Leśnym powstał nowy ośrodek duszpasterski. Na jego rektora powołał ks. Eugeniusza Barełkowskiego, późniejszego pierwszego proboszcza i budowniczego świątyni. Już 2 stycznia 1971 roku Prymas Polski nadał dotychczasowej kaplicy cmentarnej tytuł kościoła Świętego Krzyża, a 1 grudnia 1979 roku erygował parafię.

Budowę nowej świątyni rozpoczęto 1 sierpnia 1982 roku, prace zakończono w 1990 roku, a kościół konsekrował kard. Józef Glemp. – Przeżywamy ten jubileusz w czasie obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. To okazja do wspomnień, refleksji oraz wdzięczności za otrzymane dobro – powiedział proboszcz ks. Roman Janka.

Kapłan, nawiązując do historii, przypomniał, że Kuria Metropolitalna w Gnieźnie przez 11 lat starała się o pozwolenie na rozbudowę kaplicy cmentarnej i budowę obecnego kościoła. – Ówczesny proboszcz ks. prałat Eugeniusz Barełkowski szybko przystąpił do działania. Trzeba podkreślić, że wspólnocie parafialnej nigdy nie brakowało ogromnego zapału i pragnienia posiadania własnego kościoła. Panu Bogu bardzo zależało na tej świątyni, skoro już po ośmiu latach jej budowa wraz z pełnym wyposażeniem została ukończona – dodał ks. Roman Janka.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor