Wydarzenia 15 Jun 10:41 | Redaktor
14 czerwca odbyło się spotkanie liderów wspólnot i stowarzyszeń Diecezji Bydgoskiej

Foto własne PF

Wczoraj w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Rady Wspólnot i Stowarzyszeń katolickich Diecezji Bydgoskiej poprzedzone Nabożeństwem i wygłoszonym Słowem Bożym które przeprowadził Ks. dr Piotr Wachowski. Po słowie wstępnym rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu którą wraz z modlitwą celebrował Ks. Krzysztof Buchholz. Po adoracji odbyły się dwa spotkania – Duchowieństwa na małej Sali oraz w Auli dla Wspólnot i Stowarzyszeń Katolickich

Ks. dr Piotr Wachowski, podkreślając znaczenie wzajemnego wsparcia w duchu wspólnoty, zaprosił liderów ruchów i wspólnot i duszpasterzy wspólnot diecezji bydgoskiej do CEF przed planowanym Kongresem Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich, zaplanowanym na 21 września. Duch Święty nas zaprasza „Potrzebujemy siebie nawzajem” – mówił, wskazując na konieczność współpracy, inwentaryzacji, restrukturyzacji i adaptacji
do Bożych planów. Cykl spotkań powstanie Rady oraz wrześniowy Kongres ma być wstępem przygotowań
do prowadzić do pierwszego synodu diecezjalnego zaplanowanego na 2029 rok w 25 rocznicę powstania
Diecezji Bydgoskiej.

Spotkanie odbyło się w rocznicę dwóch lat po pierwszym zaproszeniu przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka wszystkich liderów. Ks. dr Wachowski zaznaczył, że przed nimi ważne przygotowania do kongresu, który może wyłonić istotne wskazówki na przyszłość diecezji, a być może nawet prowadzić do pierwszego synodu diecezjalnego. „Potrzebujemy charyzmatów, które nosimy w sobie, reprezentując poszczególne wspólnoty” – mówił, dodając, że zarówno świeccy, jak i kapłani muszą wspierać biskupa w rozwijaniu życia duchowego diecezji.

 

W spotkaniu, które miało miejsce we wspomnienie bł. bp. Michała Kozala, patrona diecezji bydgoskiej, ks. dr Wachowski przypomniał słowa męczennika o mierzeniu wielkości człowieka jego zjednoczeniem z Bogiem. Wyraził wdzięczność za zaangażowanie liderów w modlitwę i aktywizację diecezji.


ks. Krzysztof Buchholtz

Ks. Krzysztof Buchholz, przewodniczący diecezjalnej rady duszpasterskiej, wskazał na cel kongresu: powołanie rady ruchów i organizacji katolickich jako platformy charyzmatów i jednoczenia sił. Kongres ma być miejscem dzielenia się doświadczeniami i odczytywania realnej sytuacji oraz przyszłej roli świeckich w diecezji.

W ramach przygotowań do kongresu działają już zespoły: programowy, logistyczny, statutowy i komunikacyjny. Magdalena Maciejewska, rzecznik prasowy Młodzieżowej Rady Programowej, podkreśliła, że młodzież chce się bardziej angażować i głębiej poznawać Kościół. Ks. dr Łukasz Boruch dodał, że kongres będzie okazją do ożywienia wspólnot i pokazania dynamicznej natury Kościoła.

W diecezji bydgoskiej działa około 70 wspólnot, które oddelegują na kongres po dwóch przedstawicieli. Program kongresu obejmuje mszę św., wieczór uwielbienia, wykłady, sesję dyskusyjną oraz Eucharystię w katedrze, podczas której słowo wygłosi bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kongres odbędzie 21 września AD 2024 się pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie diecezji”.

Zapraszamy wszelkie Wspólnoty Sodalicje i Stowarzyszenia do zaangażowania się w prace Rady
i zorganizowanie Uroczystego Kongresu we wrześniu o które apelował Ks. Krzysztof Buchholz, Przewodniczący Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie zakończyło się około godz. 20.25
z udzielonym przez ks. Krzysztofa Błogosłwaieństwem Bożym.

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor