Wydarzenia | Redaktor 0
9 Jul 07:22
Święci męczennicy Augustyn Zhao Rong i Leon Mangin, prezbiterzy, i Towarzysze - patron dnia (9.07)

Święci męczennicy Augustyn Zhao Rong i Leon Mangin, prezbiterzy, i Towarzysze - patron dnia (9.07)

Wczesne początki ewangelizacji Chin sięgają V w., ale misje europejskie w tym kraju rozwinęły się szczególnie w czasach nowożytnych od XVI w., a przez minione stuleci Kościół katolicki w Chinach nieprzerwanie wzrastał, chociaż w niektórych okresach i regionach Chin bywał prześladowany. Tych też pięćdziesięciu sześciu Pius XII beatyfikował w roku 1955, a kanonizował - wraz z innymi męczennikami chińskimi - papież św. Jan Paweł II w 2000 r. Duchowymi przywódcami męczenników z okresu powstania bokserów byli jezuiccy kapłani: Leon Ignacy Mangin, Paweł Denn, Remigiusz Isoré i Modest Andlauer. - patron dnia 8.07