Wydarzenia | Piotr Florek 0
10 May 09:44
Święty Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (10.05)

Święty Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła - patron dnia (10.05)

Św. Jan urodził się 6 stycznia 1500 r. w hiszpańskiej rodzinie szlacheckiej o korzeniach żydowskich w miejscowości Almodóvar del Campo. Majac zaledwie 14 lat, podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Salamance, a później rozpoczął studia filozoficzne i teologię w seminarium duchownym w Alcalá. Gdy zmarli jego rodziców rozdał cały majątek ubogim. Na przyjęcie prymicyjne po uzyskaniu święceń kapłańskich zaprosił do stołu na swój świąteczny obiad dwunastu żebraków i osobiście im usługiwał przy stole. - patron dnia 10.05
Wydarzenia | Redaktor 0
27 May 11:31
Święty Augustyn z Canterbury, biskup - patron dnia (27.05)

Święty Augustyn z Canterbury, biskup - patron dnia (27.05)

Augustyn, nazywany też apostołem Anglii, żył w VI w, był opatem klasztoru benedyktynów św. Andrzeja w Rzymie. Papież Grzegorz Wielki znając jego charyzmę wysłał go wraz z 40 mnichami do Brytanii (596). Sakrę biskupią otrzymał za zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles w Galii, prawdopodobnie będąc wtedy w owej podróży do Anglii. Św. Etelbert król Kentu, wraz z małżonką Bertą (córką chrześcijańskiego władcy Paryża), gościł ich życzliwie w okresie Wielkanocnym 597 roku. Św. Augustyn zmarł 26 maja 604 lub 605 r. Został pochowany obok św. Etelberta w ufundowanym przez siebie opactwie benedyktyńskim w Canterbury. W roku 1091 jego relikwie zostały przeniesione do rozbudowanej świątyni opactwa. Miały wtedy miejsce liczne cuda, podobnie jak za życia biskupa. - patron dnia 25.05
Wydarzenia | Redaktor 0
7 Jun 06:47
Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Święty Robert z Newminster, opat - patron dnia (7.06)

Św. Robert urodził się w Crave (dziś Gargrave) w hrabstwie York (Anglia) na przełomie XI i XII wieku. Pochodził z niezbyt niezamożnej rodziny, a mimo to udało mu się podjąć nauki i dyplomem zakończyć studia w Paryżu. Krótko po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Crave, a później wstąpił do klasztoru benedyktynów, a następnie po kilku latach w 1135 r. przeszedł do zakonu cystersów w opactwie w Fountains. Św. Robert zmarł 7 czerwca 1159 r. Wyróżniał się szczególną mocą nad złymi duchami. Jako egzorcysta wyleczył wielu opętanych. - patron dnia 7.06
Wydarzenia | Redaktor 0
16 Jun 10:49
Święty Benon, biskup - patron dnia (17.06)

Święty Benon, biskup - patron dnia (17.06)

Św. Benon urodził się około roku 1010, pochodził z saskiej rodziny arystokratycznej. Nauki pobierał w klasztorze benedyktynów w Hildesheim, a później w szkole katedralnej. Zaraz po ukończeniu studiów wstąpił do zakonu benedyktynów. Na kapłana wyświęcony został około 1040 roku, u braci mnichów zdobył sobie bardzo wielki szacunek i niebawem wybrali go na swojego opata. Zmarł mając ponad 90 lat było to prawdopodobnie 16 czerwca ok. 1106 roku. Kult św. Benona trwał nieprzerwanie, a jego żywoty przypominają nawet cuda zdziałane za jego wstawiennictwem były za jego życia, jak też po jego śmierci - patron dnia 17.06