Wydarzenia 11 May 09:33 | Piotr Florek
Święty Mamert, biskup - patron dnia (11.05)

Święty Mamert, biskup. Autorstwa französische Ikone - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11865012

Św. Mamert urodził się w Vienn. Był bratem francuskiego poety Klaudiana Mamerta (również prezbitera). Od roku 462 (lub 461) Mamert był biskupem miasta Vienne (okolice Grenoble we Francji). Sakrę biskupią przyjął w 463 r. w mieście Die (Dea). Zalicza się go do grona "zimnych świętych" się także zwanych inaczej"zimnymi ogrodnikami", - patron dnia 10.05

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego Święty Mamert, biskup
 

 
Foto 1. Św. Mamert. Ikona Francuska.
Źródło Wikimedia
Św. Mamert urodził się w Vienn. Niewiele wiemy z jego dzieciństwa i młodości. Nie znamy również daty jego urodzenia; wiadomo tylko, że był bratem francuskiego poety Klaudiana Mamerta (również prezbitera). Od roku 462 (lub 461) Mamert był biskupem miasta Vienne (okolice Grenoble we Francji). Sakrę biskupię przyjął w 463 r. w mieście Die (Dea). Świety Mamert zasłynął jako mąż modlitwy, którą składał za wiernych swej diecezji, dotkanej takimi nieszczęściami, jak pożary, trzęsienie ziemi, nieurodzaje. Modlitwami o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. dni krzyżowe. Podczas tego okresu modlitwy przez trzy dni (przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego) zanoszono błagalne modły połączone z procesjami wokół kościoła i po okolicznych drogach. Zwyczaj tych modlitw i procesji przetrwał do naszych czasów - procesje wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach .
 
Św. Mamert zmarł w 477 r.  Świety jest patronem straży pożarnej oraz mamek, juhasówa także  orędownikiem w czasie suszy, gorączki oraz w chorobach piersi. Zalicza się go do grona tak zwanych "zimnych świętych". W Polsce mianem tym określni są św. Pankracy, św.  Bonifacy i św. Serwacy oraz św. Zofia, których zwie się także "zimnymi ogrodnikami",. W północnych Niemczech, Szwajcarii
i Holandii do tej osobliwej grupy świętych zalicza się także Mamerta. Choć to oczywiście przesąd, to
i tak wielu rolników (również w Polsce) pilnuje, by nie rozpoczynać siewu przed 16 maja.
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.05.

  •  Święty Ignacy z Laconi, zakonnik
  •  Święci Odon, Majol, Odylon i Hugon oraz błogosławiony Piotr, opaci kluniaccy
  •  Święty Franciszek de Hieronimo, prezbiter
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święty Mamert, biskup. Autorstwa französische Ikone - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=11865012

 
 
Informacje o Świetych:
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Piotr Florek

Piotr Florek Autor

Wydawca portalu, redaktor