Świadectwa 1 Apr 08:58 | Redaktor
Świadectwa o łaskach odebranych za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca

Grób o. Wenantego Katarzyńca. Katedra Kalwaria Pacławska ze strony www.wenanty

Jeśli możesz złożyć świadectwo, lub podzielić się tym co Ciebie spotkało za przyczyna modlitw za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, napisz o tym. To ważne dla Ciebie ale też i dla innych o wstawiennictwo proszących.

Poski Szarbel - Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec 

 

Jeśli możesz złożyć świadectwo, lub podzielić się tym co Ciebie spotkało w związku z modlitwami za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, napisz o tym. To ważne dla Ciebei ale też i dla innych o wstawiennictwo proszących. 

Nie lękaj sie, napisz świadectwo, lub podzielić się radoością z uzyskanych łask > Dodaj swoje świadectwo TUTAJ

 

PioFlo

Więcej o postaci sługi Bożego Wenantego Katarzyńca czytaj m.in.

 Prośby za wstawiennictwem o. Wenantego

 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor