KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 6 Nov 2020 | Redaktor
Oświadczenie Archidiecezji wrocławskiej w sprawie kard. Gulbinowicza

fot. arch.wroc.

Pełen tekst oświadczenia Archidiecezji wrocławskiej w sprawie kard. Gulbinowicza

OŚWIADCZENIE ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ


Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w sprawie księdza kardynała Henryka Gulbinowicza jest dla nas, jako Kościoła wrocławskiego, o tyle bolesny, że pokazuje, iż w przeszłości pewne osoby zostały poważnie skrzywdzone przez duchownego, który przewodził naszej diecezji. Tym ludziom należy się słowo: „przepraszam" i im ten wyrok się należał. Wyrażamy szacunek wobec nich i deklarujemy gotowość wsparcia i pomocy.

 

>>>PEŁEN TEKST KOMUNIKATU NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE KARD. GULBINOWICZA<<<


Surowość sankcji, zastosowanych wobec księdza kardynała, wskazuje, że dochodzenie potwierdziło prawdziwość zarzutów stawianych księdzu kardynałowi w przestrzeni publicznej. Fakt, iż sprawa została podjęta, wyjaśniona i doprowadzona do końca potwierdza, że w Kościele nie ma jakiejkolwiek taryfy ulgowej dla tego rodzaju przestępstw oraz że nigdy nie będzie zgody na ich tolerowanie. Pomimo tego, że rozmawiamy o czynach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, w Kościele nigdy nie zostaną one uznane za przedawnione. To także pozwala ufać, że Kościół z całą stanowczością reaguje i nie pozwala na to, aby takie sytuacje się powtórzyły dziś oraz w przyszłości.


Ks. Rafał Kowalski
rzecznik archidiecezji wrocławskiej

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor