Myśli na każdy dzień 4 Jun 06:30 | Redaktor
 Myśli na każdy dzień - 4 czerwiec z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

fot. Piotr Florek

Myśli na 4 czerwca z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Z Przenajświętszego Sakramentu bije madrość nieskończona Pana Jezusa, okazująca się w tym wspaniałym pomyśle, aby pozostać z nami, kiedy nas opuści, aby uczynić tak dla Swych dzieci przystępnym, tak tanim,
tak słodkim. Ze świętej Hostii, poznajemy tak dokładnie Wszechmoc Boga, z Niej czerpiemy pojęcie o Jego
dobroci dla nas i troskliwośći. Wobec Przenajświętszego Sakramentu czujemy, jak jesteśmy szczęśliwi z tym gościem niebieskim.
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor