Myśli na każdy dzień 25 Mar 07:33 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 25 marzec z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

fot. Piotr Florek

Myśli na 25 marca z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Chwila Zwiastowania, w której Syn Boży zstąpił z Niebios, aby zamieszkać w łonie Matki Najświętszej ma wielkie podobieństwo do chwili Przeistoczenia. Na ołtarzu chleb i wino w rękach kapłana, Bóg Człowiek siedzi po prawicy Ojca Przedwiecznego. Po chwili na słowo wypowiedziane szeptem przez stworzenie Bóg spełnia cały szereg cudów i zstępuje pod postacią chleba i wina. To samo Ciało które za sprawą Ducha Świętego utworzone zostało z krwi Niepokalanej Dziewicy, odbiera teraz hołdy od ludzi obecnych w kościele. Czyż to nie jest niewielkie podobieństwo do tajemnicy Zwiastowania? W chwili Przeistoczenia bardziej zadziwiająca jest jeszcze tajemnica. Tu bowiem nie na słowo Niepokalanej Matki Bożej, lecz na słowa grzesznego kapłana Bóg poniża się, przybierając już nie postać sługi, ale postać okruszyny chleba. Nadto, co w Nazarecie stało się raz tylko, odbywa się teraz codziennie na tysiącach ołtarzy.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor