Myśli na każdy dzień 10 Jun 06:07 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 10 czerwiec w cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Pierwszy grób o. Wenantego.

Myśli na 10 czerwca z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Że każdy człowiek winien oddawać cześć Bogu publicznie wobec ludzi, wynika już z tej prostej przczyny, że od Boga zawsze zależy, że zawsze od Niego odbiera dobrodziejstwa: nie tylko wtedy, gdy pracuje w zaciszu domowym, lecz także wtedy, gdy zabiera głos w obradach parlamentu; nie tylko w domu potrzebuje pomocy Bożej, lecz także na ulicy i w lokalach publicznych, wszechmocna ręka Boża chroni go od przypadku zarówno pod dachem rodzinnym jak też w pociągu kolejowym i na okręcie. Będąc przeto w każdej chwili i na każdym miejscu zależnym od Boga, wszędzie i w każdej chwili (o ile tylko wymaga tego potrzeba) obowiązany jest uznać tę zależność, obowiązany jest za nią dziękować, obowiązany starać się, aby węzłów łączącym go z Bogiem nie naruszył, nie zrywał. 
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor