Myśli na każdy dzień 1 Aug 05:18 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 01.08 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Grób o. Wenantego Katarzyńca. Ze strony www.wenanty.pl

Myśli na 1 sierpnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Obrawszy raz drogę ustawicznego doskonalenia się w służbie Bożej, wypada poznać szczeble drabiny, po której mamy wzbijać się ku niebu. Tym zaś więcej się wywyższymy, im bardziej się uniżymy. Słowa to na pozór sprzeczne, a jednak prawdziwe, bo wypowiedziane przez usta Prawdy Najwyższej - Jezus Chrystusa. Św. Bonawentura w prześliczny sposób dowodzi słuszności tych słów. Powiada: tym jesteś wyższy, im Chrystusowi jesteś bliższy. Chrystus bowiem jest ze wszystkich najwżyszy - tym zaś jesteś bliższy Chrystusowi, im jesteś pokorniejszy. A więc im jesteś pokorniejszy, tym jesteś wyższy, czyli im bardziej się uniżasz, tym bardziej się wywyższasz.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor