Myśli na każdy dzień 9 Jun 02:02 | Redaktor
Myśli na każdy dzień 9.06 wg słowa Św. Ojca Pio

Ciało ojca Pio w krypcie w San Giovanni Rotondo Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Słowo Św. Ojca Pio na każdy dzień 9 czerwca. Zaczerpnięte z grupy Zawierzeni na Facebooku.

Myśli na każdy dzień 30.11 wg słowa Św. Ojca Pio

Myśli na każdy dzień Wczoraj 07:04

Myśli na każdy dzień 29.11 wg słowa Św. Ojca Pio

Myśli na każdy dzień 29 Nov 07:20
Kochajmy Jezusa Chrystusa że względu na Jego Boską wielkość, Jego potęgę w niebie i na ziemi, J ego nieskończone zasługi, a przede wszystkim, z wdzięczności, Gdyby On, tak jak my był mniej dobry wobec nas, gdyby był surowszy, to byśmy o wiele mniej grzeszyli!... Lecz grzech -gdy po jego popełnieniu następuje głęboki żal z powodu dopuszczenia się go, uczciwe postanowienie niepowtarzania go, żywa świadomość wielkiej przykrości wyrządzonej miłosierdziu Bożemu i skrucha w najzatwardzialszych zakamarkach serca -prowadzi do wytryśnięcia palących łez żalu i miłości. Właśnie ten grzech, córko moja, staje się wówczas stopniem przybliżającym nas do Chrystusa, podnoszącym nas i prowadzącym właśnie do Niego (GF, s. 171).
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor