Kresy 10 May 12:15 | Redaktor
Dzień Europy, święto dla Ukraińców

fot. ks. Grzegorz Draus

9 maja jest w Ukrainie Dniem Europy, wskazującym na rozwojowy kierunek kraju. Z tej okazji, dzięki życzliwości kierownictwa Zamku Lubelskiego, grupa Ukraińców - uchodźców wojennych mieszkających w Lublinie poznawała zabytki europejskiej kultury wystawione w Muzeum. Wycieczka odbyła się dzięki pani Barbarze Opatowskiej, zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego.

Przewodnikiem "Dnia Europy"  był ks.Grzegorz Draus, duszpasterz Ukraińców. Kaplica Świętej Trójcy, łaciński kościół z bizantyjskimi freskami  wyrażała dobrze symbol Lublina ja miejsca spotkanie kultur Wschodu z Zachodu. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" - te słowa Jana Pawła II przypomniano przy obrazie Jana Matejki. Przedstawiano historię i zasady Unii Lubelskiej, która była prekursorem dzisiejszej jędrności Europy. Miejscem spotkań rzymsko- katolickiego duszpasterstwa Ukraińców, które zorganizowało "Dzień Europy" jest bazylika dominikanów i sala, gdzie zaprzysiężono Unię. Z góry baszty poznawano zabytki lubelskiego Starego Miasta. Kolejnym punktem było wzgórze Czwartek z najstarszym lubelskim kościołem św. Mikołaja. Z Polakami spotkanie się tam na katechezie o wspólnej agapie.

 

ks. Grzegorz Draus 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor