Kościół w Polsce 25 Jun 12:01 | kd
PILNE! Watykan ukarał dwóch biskupów w sprawie pedofilii. Rozpoczęto śledztwo ws. kard. Dziwisza.

kard. Stanisław Dziwisz/domena publiczna

Biskup senior Stanisław Napierała i biskup senior Stefan Regmunt zostali ukarani przez Watykan po śledztwie dotyczącym nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Jednocześnie papież Franciszek nakazał rozpocząć śledztwo w sprawie kard. Stanisława Dziwisza.

Watykan ukarał kolejnych dwóch polskich hierarchów za zaniedbania i ukrywanie przypadków pedofilii wśród osób duchownych. Biskupi Napierała i Regmunt zostali zobligowani do wpłacenia ze środków prywatnych odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa, otrzymali też zakaz publicznych wystąpień i uczestnictwa w celebracjach lub wydarzeniach.

Papież Franciszek powołał również specjalną komisję, której przewodzi kard. Angelo Bagnasco. Komisja zbada m.in zarzuty tuszowania pedofilii przez kard. Stanisława Dziwisza. 

Kard. Angelo Bagnasco. Duchowny w latach 2007-2017 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. Od 2020 r. jest arcybiskupem seniorem diecezji Genui.

Watykan prowadzi własne śledztwo. Niedawno ws. pewnego polskiego biskupa składałem zeznania przed komisję z Watykanu, złożoną z obcokrajowców, którzy specjalnie przyjechali do Polski, aby zbadać sprawę. To oznacza, że papież Franciszek traci chyba zaufanie dla władz polskiego episkopatu. A blokowanie przekazania akt kościelnych dla komisji państwowej tylko go w tym utwierdza

- napisał w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Episkopat Polski wystosował specjalne oświadczenia w sprawie ukaranego biskupa Stanisława Napierały :

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej.

Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że tylko w jednym z w/w przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania.

W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować Biskupowi Stanisławowi Napierale:

1. wpłacenie, według uznania – z prywatnych środków – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa;
2. nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach.

Poznań, dnia 25 czerwca 2021 roku

oraz bp. Stefana Regmunta:

Wypełniając prośbę Stolicy Apostolskiej informuję, że działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Stefana Regmunta następujące decyzje:

  1. Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;
  2. Zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski;
  3. Nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

   Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

kd Autor

Redaktor/Publicysta