Kościół w Polsce 22 Aug 2021 | kd
Komunikat Archidiecezji Wrocławskiej dotyczący abp. Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa seniora wrocławskiego

fot. domena publiczna

Watykan ukarał kolejnego polskiego biskupa za zaniedbania w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich.

Watykan systematycznie przeprowadza postępowania wyjaśniające w sprawie zgłoszeń dotyczących hierarchów polskiego kościoła, którzy mogli ukrywać wiedzę na temat wykorzystania seksualnego małoletnich na terenie ich diecezji. 

Kolejnym ukaranym duchownym został abp Marian Gołębiewski.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Mariana Gołębiewskiego w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w czasach jego posługi biskupiej (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

W wyniku zakończonego dochodzenia, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:

  1. nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
  2. zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich;
  3. nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych środków, na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystania seksualnego.

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2021 r.

Inf. episkopat.pl

kd Autor

Redaktor/Publicysta