Kościół w Polsce 29 Aug 2020 | kd
KEP: ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody małych kroków

Konferencja Episkopatu Polski wydała sporządziła dokument w którym pokazuje chrześcijańskie stanowisko dla osób związanych z ruchem LGBT+.

U podstaw misji Kościoła znajduje się obowiązek świadczenia o prawdzie płynącej z Ewangelii i prawa Bożego. Ilekroć bowiem Kościół utwierdzałby człowieka w błędzie lub przymykałby swe oczy na jego zagubienie, zdradzałby swojego Mistrza, zdradzałby tegoż człowieka i zdradzałby sam siebie - czytamy we wstępie do Stanowiska KEP.

Dokument KEP liczy 27 stron i składa się z 4 rozdziałów: Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka; Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym; Osoby LGBT+ w Kościele katolickim; Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży.

Stanowisko KEP stanowi wykładnię tego w jaki sposób chrzęścijanie powinni odnosić się do osób  i całego ruchu LGBT+.

 - Zdając sobie sprawę z radykalnego charakteru postulowanej transformacji kulturowej i postulatów społeczeństwa „bez różnic płciowych”, ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeństwa z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie. Niektóre środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender, promując rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając wierność, dziewictwo, czystość i religijność – podkreśla dobitnie KEP.

 

Całość dokumentu można przeczytać tutaj.

kd Autor

Redaktor/Publicysta