Kościół w Polsce 28 May 10:48 | kd
Biskup Tadeusz Rakoczy ukarany za ukrywanie przypadków pedofilii

Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej poinformowało o wynikach postepowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.

Archidiecezja Krakowska wydała komunikat dotyczący biskupa seniora Tadeusza Rakoczego.  W wyniku przeprowadzonego śledztwa zostały podjęte stosowne decyzje.

W komunikacie czytamy:

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postepowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje:

– zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych;
– nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy;
– zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski;
– wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

 

 

Inf. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

kd Autor

Redaktor/Publicysta