Kościół na Świecie 2 Oct 2020 | Redaktor
Aniołowie Stróżowie - patroni dnia (2.10)

By Matthäus Kern - Nieznane, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433024

29 września w Kościele katolickim wspominamy Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a dzisiaj (2 października) - Aniołów Stróżów.

Już pierwsze wersety Pisma Świętego wskazują, że Bóg posługuje się aniołami. Można przypomnieć między innymi o opiece anioła nad Hagar czy o tym, że to anioł powstrzymuje Abrahama od złożenia w ofierze Izaaka. Anioł ratuje także Lota i jego rodzinę, trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym i Daniela w lwiej jamie, żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej, wyprowadza Apostołów z więzienia i ratuje św. Piotra z rąk Heroda.

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: "Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża".

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić m.in.: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk Anioła miał otrzymać cudowną Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasów czynionych na niego zamachów, posyłając mu tajemniczego psa ku obronie.

 Już w liturgii starochrześcijańskiej oddawano cześć aniołom. Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po wspomnieniu św. Michała. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670.

autor: PJ

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor