Inne 10 Dec 20:02 | Redaktor
Szczególny dzień dla sióstr loretanek. Kim są?

Święty Domek w Loreto, fot. Zorro2122, Wikipedia, lic. CC BY-SA 3.0

10 grudnia w Kościele obchodzimy wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. Tego dnia warto wspomnieć o siostrach loretankach, których dewiza brzmi „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”.

Pełna nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.  Zakon został założony w Warszawie w 1920 roku przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Zromadzenie do dziś realizuje jego charyzmat. Siostry troszczą się o własne uświęcenie oraz przekazują Ewangelię poprzez słowo drukowane, żywe słowo i niesioną pomoc materialną i duchową ludziom potrzebującym, a szczególnie osobom starszym i dzieciom. Otwierają się na aktualne potrzeby Kościoła. Dlatego dewizą sióstr loretanek jest:  „Aby we wszystkim Bóg był wielbiony.”

Religijne książki i czasopisma drukowane są w loretańskich drukarniach w Warszawie, w Pessano pod Mediolanem, w Baia Mare w Rumunii i Bracławiu na Ukrainie. Wydawnictwa w Polsce i we Włoszech mają własne studio nagrań, co pozwala na wizualny i dźwiękowy przekaz prawd Bożych. Siostry loretanki prowadzą katechezę w szkołach i przedszkolach. Podejmują edukację dzieci zaniedbanych i niosą im pomoc materialną, prowadząc między innymi Dom Ojca Ignacego w Warszawie. Służą osobom starszym w domach spokojnej starości w Loretto koło Wyszkowa, we Bergamo we Włoszech i Locarno w Szwajcarii.

Siostry spotkać można przy pracy w zakrystii, kancelarii czy innych posługach domowych.

Swoją duchowość kształtują w oparciu o Ewangelię, Regułę św. Benedykta, własne Konstytucje, oraz pisma bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Założyciel przekazał swoim duchowym córkom umiłowanie Eucharystii oraz szczególną cześć do Matki Bożej. Odpowiadając na zawołanie św. Benedykta: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”, siostry łączą radosne poświęcenie Bogu z upodabnianiem się do Chrystusa i Jego Matki oraz ofiarną służbą Kościołowi i człowiekowi.

Codzienność wypełniają kontemplacją i pracą. Podczas Eucharystii składają każdego dnia w łączności z Ofiarą Syna Bożego ofiarę z własnego życia. Wielbią Boga monastyczną Liturgią godzin korzystając z benedyktyńskiego brewiarza. Zgłębiają Słowo Boże, poświęcają czas na codzienną medytację i modlitwę różańcową. Wpatrzone w Maryję jako Matkę Słowa Bożego i swoją Mistrzynię, szerzą Jej kult oraz uczą się od Niej ewangelicznych postaw. Maryja jest główną patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka.

Na ubiór siostry loretanki składają się:

  • czarny habit ze szkaplerzem, przepasany skórzanym paskiem,
  • czarny welon z białym krzyżykiem nad czołem, upięty na białym tak zwanym czółku, pod którym jest biały czepek,
  • krzyż z wizerunkiem Chrystusa na czarnej tasiemce

Wikipedia, zmiany, oprac. PJ

fot.  Zorro2212, Wikipedia, lic. CC BY-SA 3.0

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor