Inne 15 Sep 08:43 | kd
PE przyjął rezolucję w sprawie małżeństw homoseksualnych. Chcą by tęczowe rodziny miały prawa do dzieci

Parlament Europejski przyjął rezolucję w której nawołuje do równego traktowania "Małżeństw" homoseksualnych. Zwraca się także z apelem do państw wspólnoty by umożliwić "tęczowym rodzinom" posiadanie dzieci.

Ewangelia na dziś (18.10)

Inne Wczoraj 07:42

Ewangelia na dziś (17.10)

Inne 17 Oct 06:24

Parlament Europejski przyjał rezolucję, w w której postuluje że małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii. Tym samym zawarte związku w jednym kraju wspólnoty powinny być respektowane w pozostałych, co jednak stoi w sprzeczności z Polską Konstytucją, mówiącą w art. 18. iż rodzina to związek dwóch osób przeciwnej płci. 

W rezoulucji podniesiono również temat posiadania dzieci przez tzw. "tęczowe rodziny". Posłowie chcą, by "tęczowe rodziny" miały takie samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny.

Projekt rezolucji został przyjęty 387 głosami do 161, przy 123 wstrzymujących się do głosu,

Jak głosowali polscy europosłowie?

Przeciwko rezolucji opowiedzieli się europosłowie PiS: Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdzanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski.

Za rezolucją głos oddało troje eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej: Bartosz Arłukowicz, Danuta Huebner i Janina Ochojska, a także przedstawiciele SLD i Wiosny: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki i Leszek Miller. "Za" były również Sylwia Spurek i Róża Thun.

 Od głosu wstrzymali się: Magdalena Adamowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht i Radosław Sikorski.

Reprezentanci PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.Inf. PAP

kd Autor

Redaktor/Publicysta