Inne 30 May 2016 | Redaktor
Książka „Piękna Miłość ukoronowana”

„Piękna Miłość ukoronowana” – to tytuł jubileuszowej publikacji wydanej z okazji 50–lecia koronacji Matki Bożej Pięknej Miłości. Książka składa się m.in. z części teologicznej oraz historycznej.

Redaktor wydania ks. prałat Stanisław Kotowski przypomniał, że na zakończenie swojej homilii Prymas Tysiąclecia wyraził pragnienie i nadzieję, „że miasto Bydgoszcz tutaj stworzy Serce serc dla miasta i tutaj będzie się dzielić sercem, krzepić serca i stąd będzie wynosić większą jeszcze miłość. Te słowa brzmią jak testament Sługi Bożego, tak bardzo aktualny na nasze »polskie teraz« (...)” – czytamy we wstępie napisanym przez proboszcza bydgoskiej katedry.

O historii wizerunku Madonny z bydgoskiej fary, przebiegu uroczystości koronacyjnej, stosunku władz państwowych do koronacji, rekoronacji obrazu w 1999 roku i rozwoju kultu Matki Bożej z Różą opowiada ks. dr Paweł Hoppe. – Wszystko to daje pełen, jasny i czytelny obraz tego, co wydarzyło się pięćdziesiąt lat temu. W publikacji znalazły się także teksty źródłowe, m.in. akt oddania ziemi bydgoskiej w macierzyńską opiekę Bogarodzicy na drugie tysiąclecie oraz scenogram kazania wygłoszonego przez biskupa Wojtyłę z Krakowa w bydgoskim kościele św. Wincentego á Paulo 30 maja 1966 roku – podkreślił kapłan.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak swoje rozważania poświęcił m.in. koronacji wizerunku Maryi, kultowi maryjnemu oraz idei królewskości Maryi. – Na kartach tej książki próbuję odpowiedzieć m.in. na pytania, dlaczego Matce Bożej przysługują korony, jakie jest na to spojrzenie teologiczne oraz jak samo wydarzenie koronacji umiejscowić w tradycji duchowej, pobożnościowej – podkreślił kapłan.

Recenzentami naukowymi publikacji zostali: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski oraz ks. prof. UAM dr hab. Wojciech Szukalski. Autorami fotografii są Marek Chełminiak oraz Grzegorz Chojnacki. Część zdjęć archiwalnych ze zbiorów prywatnych udostępniła Maria Warda. Książka ukazała się dzięki Wydawnictwu Pejzaż.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor