Inne 25 May 07:25 | Redaktor
Ewangelia na każdy dzień (25 maja)

fot. pixabay

Dzisiejsze czytanie, psalm i Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 25 maja. (Mt 11, 25) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Pierwsze czytanie:

 (Jk 5, 13-20)
Najmilsi: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała plon. Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy.

Psalm:

 

(Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8)
REFREN: Moja modlitwa jest jak dym kadzidła

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą,
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło,
a podniesione me ręce, jak ofiara wieczorna.

Postaw, Panie, straż przy moich ustach
i wartę przy bramie warg moich.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy,
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.

 

Aklamacja (Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Ewangelia:

 

(Mk 10, 13-16)
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarze przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego:

 

Komentarz do pierwszego czytania

Na każdą okoliczność życia jest modlitwa, ale na każdą stosowna do tego, co nas spotyka. Jest modlitwa na czas radości i czas choroby, która kogoś dotyka. Nie zawsze jednak wystarcza nam sił, żeby modlić się na miarę naszego doświadczenia. Dlatego potrzebujemy modlitwy innych, ich wsparcia wobec świadomości własnych grzechów, ich napomnienia, gdy nie potrafimy dostrzec własnych błędów. Modlitwa nie jest czymś, co hoduję w sobie jak tasiemca. Jest raczej łączącą nas więzią, która sprawia, że przed Bogiem stajemy zawsze we wspólnocie, wspierani i wspierający. Uczący nas modlitwy autor Listu Jakuba wskazuje nam, że jesteśmy sobie potrzebni nie tylko w wymiarze cielesnym, społecznym, ale i duchowym. Człowiek odcinający się od innych jest człowiekiem niekompletnym. Nie ma ludzi, którzy tylko dają, nie potrzebując niczego od innych. Dojrzałość duchowa przejawia się w tym, że potrafimy nie tylko dawać, ale przyjmować też pomoc od innych. Modlitwa dojrzała to taka, w której potrafimy uznać własną niedoskonałość, to, że potrzebujemy innych, z ich defektami i błędami. Sami bowiem, dzięki temu, że dostajemy od innych szansę przyjścia im z pomocą, mamy możliwość zakrycia własnych grzechów. Modlitwa jest więc zawsze za nas: za mnie, potrzebującego, i za ciebie, który możesz mnie wesprzeć w moich potrzebach.

 

Komentarz do pierwszego psalmu

Kadzidło było artykułem luksusowym. Kosztowało majątek, ponieważ jego sporządzenie wymagało długich łańcuchów dostaw zaczynających się w niedostępnych nieraz zakątkach świata. Modlitwa porównana do kadzidła to dar o ogromnej wartości, hojna ofiara, którą ktoś za nas daje Bogu w ofierze.

 

Komentarz do Ewangelii

Co dziecko zrozumie ze spotkania z nauczycielem z Nazaretu? Co zapamięta z Jego urokliwych przypowieści, celnych gnomonów wygłaszanych do tłumów? A przecież przychodzą do Niego tacy, którzy wiele mogą skorzystać: otrzymać zdrowie, naukę, duchowe wskazówki. Szkoda czasu na dzieci. Szkoda na starych, bo i tak niewiele już rozumieją, dożyją z tym, co dostali w ciągu swej młodości. Szkoda Jego sił dla tych niedouczonych, płytkich, o niskiej kulturze. Jezus tylko dla najlepszych! Dla zdolnych pojąć głębię Jego nauk i porządnych, żyjących jak należy. Ta eugenika duchowa byłaby przekreśleniem Ewangelii. Jezus chce być dla wszystkich. Nie pozwoli, byśmy Mu w tym przeszkadzali.

Komentarze zostały przygotowane przez o. dr hab. Waldemara Linkego CP

źródło: mateusz.pl

 

(Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Módlmy się.

(Ps 141 (140), 1b-2. 3 i 8)
Moja modlitwa jest jak dym kadzidła

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor