Inne 14 Sep 2015 | Redaktor
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej została powołana przez ks. bpa Jana Tyrawę 1 grudnia 2004 roku. Ordynariusz zatwierdził Statut Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej 29 listopada 2004 roku, a 2 grudnia 2004 roku diecezjalnym asystentem kościelnym mianował ks. Krzysztofa Panasiuka.

Aktualnie Akcję Katolicką Diecezji Bydgoskiej tworzy 14 Parafialnych Oddziałów Katolickich (POAK) przy następujących parafiach:

1. pw. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy

2. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy

3. pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy

4. pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy

5. Katedralnej, pw. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy

6. pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy

7. pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy

8. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy

9. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy

10. pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

11. pw. św. Wita w Słupach

12. pw. św. Anny w Kosztowie

13. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią

14. pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie

W powyższych POAK Asystentami są księża proboszczowie mianowani dekretami przez ks. bp. Jana Tyrawę. Większość w/w Oddziałów działała już wcześniej w ramach archidiecezji anieźnieńskiej. Powoływanie nowych Oddziałów reguluje Statut Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. Pomocą mogą służyć w/w POAK, jednak koniecznym jest skontaktowanie się z księdzem asystentem Krzysztofem Panasiukiem, proboszczem parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy, np. poprzez pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez biuro Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej (DIAK DB). Mieści się ono w bydgoskiej siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" przy Pl. Piastowskim 5 w Domu Katechetycznym Świętego Józefa parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14 - 18, tel/fax: (52) 322 53 73. Obszerne informacje o Akcji Katolickiej w Polsce można znaleźć na stronie: http://www.ak.org.pl Można też skorzystać z poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej prowadzi internetową stronę z fotoreportażami: https://picasaweb.google.com/akdb.kg

Siedmioosobowy Zarząd DIAK, wybrany na kolejną czteroletnią kadencję podczas zebrania Rady DIAK DB w dniu 7 stycznia 2012 tworzą:

Prezes: Hanna Marchlik

Wiceprezes: Danuta Siewkowska

Sekretarz: Mateusz Witkowski

Skarbnik: Krystyna Drela

Członkowie: Tomasz Latos, Edward Małachowski, Teresa Misiewicz.

Delegatem do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej została wybrana Krystyna Greń.

Statut Akcji Katolickiej określa, że: „Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła (Art.8.p.1). W Art. 9 Statutu czytamy: „Akcja Katolicka może prowadzić działalność:

  1. oświatową i wychowawczą,
  2. kulturalną oraz informacyjno-wydawniczą,
  3. charytatywną,
  4. turystyczno-sportową,
  5. gospodarczą,
  6. Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej będzie prowadzić działalność statutową nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie określonym w pkt. 1,2,3 i 4."

Powyższe zapisy Statutu wskazują na szczególną rolę formacji członków Akcji Katolickiej, która prowadzona wspólnie z księdzem asystentem pozwala we właściwy sposób podjąć konkretną działalność apostolską w parafii. Członkowie POAK m.in.: pogłębiają znajomość nauki społecznej Kościoła, także nauki Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Organizują stałe spotkania formacyjne oraz katechezy dla dorosłych, organizują pielgrzymki dla swych członków, współorganizują różne formy modlitewne w parafii, np. Apel Jasnogórski, Różaniec, Drogę Krzyżową, czuwanie przy Grobie Pańskim. Biorą też udział w uroczystościach diecezjalnych, także w ogólnopolskich pielgrzymkach AK na Jasną Górę. Z problematyki społecznej należy wymienić troskę o rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży. Wyraża się to m.in. poprzez organizowanie uroczystości patriotycznych, konkursów o tematyce religijnej i historycznej, czy sympozjów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Troska o szerzenie miłosierdzia przejawia się we współpracy z parafialnymi zespołami „Caritas" a nawet w samodzielnym prowadzeniu stołówki dla ubogich. Akcja Katolicka organizuje także wykłady o tematyce społecznej, gospodarczej, historycznej, zapraszając znawców konkretnej tematyki. Na różne sposoby, także modlitwą AK wspiera kandydatów - swych członków podczas wyborów samorządowych czy parlamentarnych. W szeregach AK DB jest poseł Rzeczypospolitej Polskiej, p. Tomasz Latos, który od października 2011 w ławach sejmowych zasiada już trzecią kadencję.

Nieco inaczej wygląda apostolska działalność AK w wymiarze diecezjalnym, kiedy są organizowane wspólnie z ks. asystentem diecezjalnym Dni Skupienia dla członków wszystkich POAK w Diecezji, gdy przygotowywane są wydania kolejnych biuletynów AK DB czy innych publikacji. Zarząd DIAK również wspólnie z ks. asystentem diecezjalnym opracowuje na kolejne lata „Kierunki działalności" z hasłem pracy duszpasterskiej na dany rok. Uzgodnione z ks. Ordynariuszem „Kierunki działalności" uchwala Rada DIAK na początku roku, które w formie broszury otrzymują wszystkie oddziały parafialne.

Akcja Katolicka współpracuje także z innymi stowarzyszeniami katolickimi, np. w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Modlitw przed Odpustem ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości, w ramach Marszu dla Życia i Rodziny, czy w prowadzeniu Drogi Krzyżowej w Dolinie Śmierci.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor