Felieton 10 Apr 2018 | Redaktor
Żyć jak wiatr... owszem, tylko wiedzieć skąd pochodzi tchnienie

Medytacje ewangeliczne z dnia 10 kwietnia 2018r, Wtorek

(J 3, 7b-15) Jezus powiedział do Nikodema: "Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha". Na to rzekł do Niego Nikodem: "Jakżeż to się może stać?" Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: "Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne".

„Bo tak jest z tymi którzy z Ducha narodzili się, nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą” – to słowa jednej z piosenek, nawiązujące do dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie mówi o dosłownym powtórnym narodzeniu się, jak odbierali to Żydzi. Mówi o narodzeniu się w wierze, o narodzeniu dzięki Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. O narodzeniu dzięki Duchowi Świętemu.

Taki człowiek nie jest już jak liść na wietrze czy chorągiewka, targany namiętnościami czy przypadkami. Jest jak wiatr, który nie wiadomo skąd przychodzi i dokąd podąża, ale przez to, że idzie wytrwale wszędzie, gdzie Bóg go pośle, bo tchnieniem tym nie jest już sam człowiek w swoich emocjach, ale duch Bozy, który te emocje wypełnił nadzieją.

Gdy jesteśmy jak liście na wietrze, jak chorągiewki jest w nas niepewność, strach. Jesteśmy zaniepokojeni o przyszłość bo brak w nas zawierzenia i wiele w nas grzechu. Gdy podążamy za wolą Bożą także towarzyszy nam jakaś niepewność, ale nie ma w nas niepokoju, jest w nas ufność. Wiemy, że podążamy właściwą drogą, mimo niewiadomych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Ave Maryja Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor