Felieton 7 Mar 2019 | Redaktor
Zdobywanie tego świata stoi w sprzeczności z miłością

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Medytacje ewangeliczne z dnia 7 marca 2019 r., Czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?" (Łk 9, 22-25)

...

Zdobywanie świata jest jedną z bardziej medialnie i społecznie pochwalanych pokus w dzisiejszych czasach. Publicznie nagradza się i honoruje osoby, które są popularne wcale nie z powodu jakiegoś uczynionego dobra, ale z powodu porywania za sobą tłumów.

A tłumy bywają porywane z wielu powodów. Szokujące informacje poruszają zainteresowanie wielu, korzyść, obserwowanie tragedii, dawanie przyzwolenia na różne sprawy, przyzwalanie na jakieś zło, z którym nie chce się walczyć na przykład dla własnych przyjemności. To są negatywne powody popularności - czy nazwijmy to wprost: to jest zdobywanie tego świata.

Zobaczmy co zrobił Jezus, który też był 'popularny'. On nie zdobywał świata. On na ten świat sprowadził Królestwo Niebieskie - to znaczy uwolnienie. Miłość jest uwolnieniem. Ten świat się nie zmieni. To my samy dokonujemy wyboru, czy nas interesuje zdobywanie na różne sposoby tego świata, czy wybieramy miłość.

Zdobywanie tego świata stoi w sprzeczności z miłością.

Chrystus umierał bez obecności tego świata. Nikogo nie było, tylko trzy osoby. Umierał otoczony miłością, a nie tym światem. Zobaczmy to bardzo wyraźnie.

Umierał nie dla śmierci, ale dla zmartwychwstania. Dla naszego zmartwychwstania. Dla naszej całkowitej wolności.

Ten świat nie da nam zmartwychwstania, bo nie może, gdyż przeminie.

Miłość nie przeminie nigdy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor