Felieton 29 Jun 2018 | Redaktor
Z Audioteki Katolickiej Bydgoszczy: POKUSY - J. M. Vianney

Zapraszamy do spokojnego wsłuchiwania się w teksty świętych przy cichym akompaniamencie. Niech mądrość mocarzy prowadzi nas w przestrzeniach, które nam są niekiedy jeszcze wciąż trudne do zrozumienia.

Święci oddali swe największe słabości Bogu, który przemienił je w moc. Wielu z nich wielokrotnie wręcz na wyraźny nakaz Boga, spisywało swoje doświadczenia. To są dla nas bardzo pomocne pisma, głębokie doświadczenia, które bardzo pomagają nam w naszych pogubieniach i z takich tekstów będziemy czerpać.

Święci też się gubili w życiu, ale dawali się odnajdywać Bogu i prowadzić przez Niego. Oto pierwsza propozycja Audioteki Katolickiej Bydgoszczy: fragment kazania św. Jana Marii Vianney'a - o pokusach.

Gdyby byli chętni do wystąpienia w roli lektora i maja w tym kierunku jakieś choć niewielkie doświadczenie - prosimy o kontakt z redakcją.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor