Felieton 2 May 2019 | Redaktor
Odzyskane Macierzyństwo

Medytacje ewangeliczne z dnia 3 maja 2019, Piątek, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)

...

Co to znaczy, że Maryja została dana każdemu człowiekowi za Matkę? Ona jest istotą pokory. Nie wskazuje nigdy na siebie. Ona zawsze wskazuje na Boga. To jest właśnie macierzyństwo. Jego świętość została przez nas utracona, na różne sposoby, w każdej kobiecie nastąpiło swoiste pęknięcie w naturze macierzyństwa, ale nie w Maryi. Kobieta ma w sobie grzech, bo jest człowiekiem. Ale nie dlatego, że jest człowiekiem ktoś popełnia grzech, ale dlatego, że tak wybiera. Maryja odzyskała świętość macierzyństwa, tak że każda kobieta, stając się Jej córką, poznaje czym jest macierzyństwo i uczy się na powrót tego świętego dzieła, spełnianego dla drugiego człowieka.

Nie zawsze ma się biologiczne dzieci, choć w wielu przykładach tak. Niezwykłość macierzyństwa rozlewa się jednak w świecie dużo szerzej, bo jest potrzebna każdemu. Często przyjaźnie między kobietami są oparte na wzajemnym macierzyństwie. Na takim wzajemnym wspieraniu, że jedna drugą prowadzi do Boga.

Podobnie jest też w relacji macierzyńskiej kobiety względem mężczyzny. Dobra przyjaciółka, którą tak samo może być żona, albo matka, córka albo po prostu przyjaciółka, nie będzie szukała nic dla siebie w relacjach, ale będzie pokazywać Boga. Cała będzie ofiarowaniem siebie dla drugiego człowieka.

To bardzo trudne, zwłaszcza w kulturze, gdzie marksistowski feminizm i konsumpcyjna obyczajowość wzbudza w nas - ludziach brzydkie pragnienia egoizmu. Ale jest Maryja. Mistyczna, piękna, cicha, tajemnicza. Ona sprowadza nieskończoną mądrość na ten świat po przez swoją pokorę.

Macierzyństwo nie oznacza niezależności. To święte macierzyństwo musi być wspierane przez mądrość mężczyzny. Taką drogą szli przecież Maryja i Józef. W czystej przyjaźni z kolei wsperało się wielu świętych - św. Jan od Krzyża i św. Teresa Wielka, święty Franciszek z Asyżu i św. Klara i wielu innych. Czysta przyjaźń, która zrodziła się z miłości do Boga, realizowała macierzyństwo Maryi.

Polska jest krajem niezwykłego oddania Maryi. Tu wielu się modli na Różańcu, dlatego Polacy, zanużeni w Jej świętym macierzyństwie, potrafią złu mówić 'nie'. Bez oddania się Maryi, bez zawierzenia się Jej zwłaszcza w obecnych czasach często prowadzi do zatracania się całych społeczeństw w grzech. Bo my ludzie jesteśmy słabi, ale Bóg nie jest słaby, a Maryja czerpiąc bezpośrednio z Jego mocy, daje wielkie łaski narodom, które Jej ufają. A ufać Maryi powinien każdy człowiek na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor