Felieton 26 Apr 2018 | Redaktor
Służyć - to znaczy przyjmować Boga

Znać Jego głos… [FELIETON]

Felieton 30 Apr 13:04

Dokąd zmierzasz, szkoło?

Felieton 21 Apr 07:46

Medytacje ewangeliczne z dnia 26 kwietnia 2018r, Czwartek

(J 13, 16-20) Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał".

Bóg, który umywa ludziom nogi. Czy można znaleźć większy dowód pokory i miłości? Władza zazwyczaj kojarzy się z siłą, zarządzaniem, z tym, że to inni służą, temu kto rządzi. Jezus ma władzę ale uczy nas, że ta władza to odpowiedzialność i służba. „(…)Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9,35)

Tylko w służbie innym z miłości odnajdujemy prawdziwe szczęście. Jezus mówi „wiedząc to bądźcie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.” Służcie z radością, zobaczycie, że takie życie wypełni was szczęściem, bo w końcu błogosławiony oznacza szczęśliwy.

Gdy przyjmujemy drugiego człowieka, gdy mu pomagamy to służymy samemu Jezusowi. Gdy przyjmujemy Jezusa przyjmujemy Boga Ojca.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor