Felieton 15 Nov 2018 | Redaktor
Rodzice - Rodzicom. Czym jest 'Inicjatywa Stop Seksualizacji Naszych Dzieci'

"Celem Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci jest skuteczna ochrona polskich dzieci, tak aby mogły cieszyć się bezpiecznym dzieciństwem i udanym dorosłym życiem bez problemów, które przynosi liberalny seksualnie styl życia."

Na you tube'owym kanale o ISSND możemy zapoznać się z licznymi materiałami dotyczącymi bardzo konkretnych faktów na temat praktycznie prowadzonych działań na rzecz seksualizacji dzieci. To się realnie dzieje już od dawna. Mamy możliwość również wysłuchać wielu wykładów naukowych na ten temat. Psycholodzy, pedagodzy nie tylko z Polski klarownie wyjaśniają na czym polega cały problem wprowadzanej i wciąż przybierającej na sile edukacji seksualnej. Można ich wysłuchać: [code]TU

Przykładowy materiał przygotowany przez organizację:

Oto co czytamy na stronie stopseksualizacji.pl

"Permisywny rodzaj edukacji seksualnej został zaprezentowany Polsce przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2013 roku w "Standardach Edukacji Seksualnej w Europie" czyli tzw. "Standardach WHO". Przygotowanie Standardów i nadzór nad ich wdrażaniem we wszystkich państwach europejskich, WHO powierzyło niemieckiej Centrali Edukacji Zdrowotnej tzw. BZgA. Nie jest więc bez znaczenia, jakie programy edukacji seksualnej organizacja ta wprowadza obecnie w samych Niemczech.

Edukacja typu B - opiera się o założenie, że dziecko jest seksualnie pobudzone od urodzenia i od początku jego aktywność seksualną należy wspierać. Programy permisywnej edukacji seksualnej nie zachęcają dzieci do wstrzemięźliwości seksualnej ale przeciwnie do eksperymentowania i rozwijania swoich "twórczych, różnorodnych możliwości" w tej dziedzinie.

Edukacja typu B - to edukacja, oparta o zestaw "praw seksualnych" forsowanych na forum ONZ przez organizacje zrzeszone głównie w IPPF (International Planned Parenthood Federation). Organizacje te osiągają dochody szacowane na miliardy dolarów, ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych, aborcji, sprzedaży szczepionek i leków leczących choroby weneryczne. Z tego właśnie powodu środowiska feministyczno-aborcyjne zrzeszone w IPPF są głównymi sygnatariuszami porozumienia na rzecz wprowadzenia edukacji według Standardów WHO do szkół. Politycy pozyskujący finansowe wsparcie w swoich kampaniach wyborczych od tychże organizacji, wspierają ich działalność na forum państwowym i międzynarodowym. [...]"

Więcej na: [code]TU

Ps. Jak podają autorzy portalu:

Porozumienie na rzecz wprowadzenia permisywnej edukacji seksualnej do placówek szkolnych podpisali:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (IPPF)

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza

Genders Studies UW

Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton" (IPPF)

Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego (Londyn)

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (IPPF)

Związek Nauczycielstwa Polskiego

dr Andrzej Depko

dr Alicja Długołęcka

prof. Zbigniew Izdebski (Istytut Kinseya)

prof. Stanisław Obirek

dr Grzegorz Południewski

prof. Zbigniew Lew-Starowicz

prof. Magdalena Środa

źródło: http://stop-seksualizacji.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor