Felieton 22 Oct 2019 | Redaktor

“Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana będzie o małżeństwo i rodzinę. Nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny zawsze będzie zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele przeciwności, gdyż jest to kwestia kluczowa”.- tak siostra w Łucja napisała w 1980 roku w liście do ks.Carlo Cafarry, rektora Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Podczas pracy nad filmem “Fatima.Orędzie wciąż aktualne” słowa siostry Łucji o tym, że demon przypuści atak na małżeństwo i rodzinę były dla mnie…wstrząsem; ale też i dowodem, iż proroctwa spełniają się dosłownie na naszych oczach.

W 2017 r. skontaktowałem się z żyjącym wtedy jeszcze kardynałem Carlo Cafarrą z prośbą o wywiad do filmu realizowanego na 100-lecie Objawień w Fatimie. Bardzo żałowałem, że do wywiadu nie doszło - kardynał Cafarra poinformował mnie o odmowie mailowo. Jakieś osiem miesięcy później był już w Domu Pana.

Praca nad kolejnym filmem “Rewolucja totalnej wolności”- o Rewolucji 1968 roku, nazywanej także rewolucją marksistowską lub seksualną, utwierdziła mnie jedynie w prawdziwości proroctwa, siostry Łucji, która jako dziecko widziała matkę Bożą w Fatimie w 1917 roku. Realizując Rewolucję '68 roku w pamięci wciąż miałem “Fatimę” i słowa Matki Bożej przekazane przez pastuszków, o tym, że po świecie rozprzestrzenią się “błędy Rosji”, czyli nie mniej więcej tylko... komunizm, jeżeli ludzkość się nie poprawi.

Czerwone flagi w miastach Zachodniej Europy z wizerunkami Che Guevara, Stalina, Mao Tse Tunga, Cho -Szi-Mina i innych komunistycznych morderców podczas studenckich protestów mówiły same za siebie. Chichotem historii było to, że studenci w Europie Zachodniej "w imię wolności" wzięli na sztandary "idoli", którzy w swoich krajach siali terror.

Komunistyczna partyzantka rozprzestrzeniająca się na całym świecie, czy chociażby “reformy” Pol Pota w komunistycznej Kamboży, które doprowadziły do uśmiercenia ponad 3 mln współobywateli, nie mówiąc już o reformach Mao-Tse-Tunga, wszystko to jasno świadczyło o tym, że “błędy Rosji” mają się we współczesnym świecie całkiem dobrze. "Błędy Rosji" ewoluują i rozprzestrzeniają się w imię “totalnej wolności” niczym zmutowany wirus po całym świecie. Jednak pierwotny gen jest wciąż taki sam: komunizm.

A kiedy poznamy więcej faktów na temat "ojca założyciela" komunizmu - Karola Marksa, który pisał wiersze pochwalne ku czci szatana...

Kim była trójka pastuszków z Fatimy? Bez wątpienia dzieci z Fatimy były Bożymi “narzędziami” przekazującymi ludzkości napomnienia i ostrzeżenia oraz, co najważniejsze, zapewnienie o tym, że “lekarstwem” na wszelkie zło, jest pokuta i modlitwa.

Pokuta i różaniec. Tak było w 1917 r., kiedy to ostatnie objawienie miało miejsce 13 października 1917 roku. Tak jest i teraz - o czym przypomina niedawno wydana “WIELKA KSIĘGA PROROCTW. Przyszłość ludzkości i świata w objawieniach mistyków” autorstwa Piero Mantero.

W "Wielkiej księdze proroctw" znajdziemy mało znane przepowiednie i proroctwa wielu mistyków i charyzmatyków żyjących w ciągu dwóch ostatnich wieków. Wszystkie proroctwa zebrane są w tematyczne rozdziały, takie jak, m.in. "O czasach ostatecznych", "Tajemnice lub przesłania zapieczętowane", "Ostrzeżenia przed karami", "Wojna i zniszczenie", "Era pokoju", "Sąd ostateczny". Po szczegóły odsyłam do książki (a raczej księgi).

Nasuwa się pytanie: Czy w księdze przeczytamy jedynie o strasznych rzeczach, które czekają ludzkość? Nie do końca...

Jeszcze jedno odniesienie do filmu "Fatima. Orędzie wciąż aktualne". Matka Boża w Fatimie prosiła o praktykę Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca. Praktyka ta w ciągu ostatnich dwóch lat falowo rozprzestrzenia się w Polsce. I oby tak dalej... Wszystko w naszych rękach.

Jarosław Mańka - reżyser m. in.: "Rewolucja totalnej wolności" i "Fatima. Orędzie wciąż aktualne"

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor