Felieton 7 Jan 2018 | Redaktor
Prawda o nas jest jedna i nie ma innej. To się nie zmieni nigdy

Medytacje ewangeliczne z dnia 7 stycznia 2018', Niedziela Chrztu Pańskiego

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. (Mk 1,6b-11)

Można by się zastanawiać po co Bóg przemówił do Jezusa z zapewnieniem o miłości? Niemożliwe jest przecież, aby Jezus tego nie wiedział. A zatem po co ten głos?

Ten głos z Nieba jest dla nas. Jezus Chrystus jest naszym Bratem, o czym zaświadczał wielokrotnie. Jest naszą Rodziną. Nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie innej prawdy o każdym z nas: Jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. to jest nasza istota i nie ma innej natury w człowieku. Nie jesteśmy naszymi talentami, czy wadami, nie jesteśmy naszymi sukcesami, czy porażkami. Nie jesteśmy tym, co mówią, czy myślą o nas inni, ani tym, co posiadamy. To wszystko nas dotyczy, ale my tym nie jesteśmy.

Jedyna prawda o nas jest ta, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga!

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor