Felieton 27 Jun 2019 | Redaktor

Czas upałów, pracy lub wypoczynku... a w duszy nie ma przerwy, bo wszystko jest łaską i nie ma wakacji od przyjmowania Bożych darów dla nas. Dlaczego by miała być jakakolwiek przerwa od miłości i opieki? Dlaczego zaniechanie i zapomnienie o tym, który kocha najbardziej? Przecież to grozi upadkiem i mocnym pokaleczeniem siebie samego.

Słowa, które wypowiadał Jezus do Alicji Lenczewskiej są słowami dla każdego z nas. Ile w nich jest siły dla nas, przekonajmy się sami, słuchając ich.

"Alicja Lenczewska - czytamy w biogramie mistyczki - od momentu nawrócenia i pojawienia się dialogów z Panem Jezusem aż do odejścia do wieczności Alicja podlegała stałemu kierownictwu duchowemu doświadczonych kapłanów, systematycznie przystępowała do sakramentów, intensywnie uczestniczyła w życiu Kościoła. Żyła skronie, była człowiekiem modlitwy i dziecięcego zawierzenia. Trudy codzienności i cierpienia choroby przyjmowała w duchu ofiary wynagradzającej.

Dnia 20.11.2011 roku, po gwałtownym nasileniu objawów choroby nowotworowej przekazała oryginał maszynopisu wyrażając pisemną zgodę na kserowanie i upowszechnianie według możliwości i rozeznanej woli Bożej, opracowywanie i wykorzystywanie jego fragmentów oraz na wydanie drukiem w obiegu oficjalnym z zachowaniem zasady, że są to teksty natchnione i nie mogą być użyte do celów komercyjnych.

Alicja Lenczewska odeszła do Pana dnia 5.01.2012 roku. W dniu 24.01.2012 roku zaprezentowano te teksty arcybiskupowi Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – ks. Andrzejowi Dzięga. Ksiądz Arcybiskup po wstępnym zapoznaniu powołał komisję, której przewodniczy ks. prof. Henryk Wejman.

Komisja, którą przewodniczy ks. prof. Henryk Wejman udzieliła nihil obstat (orzeczenie, że nie ma nic sprzecznego z nauką Kościoła) i imprimatur (pozwolenie władzy kościelnej na druk)."

Część druga:

Film jest zapisem adoracji przeprowadzonej w czasie rekolekcji Ruchu Czystych Serc, w trakcie której czytano fragmenty dialogów Jezusa z Alicją Lenczewską (1934-2010).

źródło: RCS TV, Sanctus.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor