Felieton 29 Mar 2019 | Redaktor
Podnosić kogoś wyżej niż samemu się stoi

Medytacje ewangeliczne z dnia 29 marca 2019 r., Piątek

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. (Mk 12, 28b-34)

...

Przy spotkaniu człowieka wie się, po prostu sie to rozpoznaje, gdy ktoś jest niedaleko od królestwa Bożego. Od takich osób po prostu bije szczególny rodzaj delikatności. Nie naiwnej, nie infantylnej, po prostu mądrej. Osoba bliska królestwa Bożego ma to szczególne spojrzenie, które nie niesie planu dna nas, czy kalkulacji względem nas, ale jedyne proste pytanie: "Co mogę tobie dać?"

Gdy spotykaamy takie osoby, coś dzieje się z naszym życiem. Jakby przez moment dotknęła nas czysta miłości. Pragniemy więcej tej miłości, bo osoba bliska królestwa Bożego tą własnie miłością nie pokazuje siebie, ale Boga Ojca. Nie musimy dalej trwać przy tej osobie, choć czasem by się chciało, ale nie jest to konieczne najczęściej. Takie dotknięcie miłości powoduje w nas pragnienie poszukiwania jej źródła. Osoba bliska królestwa Bożego nie zdobywa nas na swoje potrzeby, ale podrywa nas jeszcze wyżej niż ona sama się znajduje.

Tak jeden drugiego niesie do Boga. Do Źródła.

Każda Msza Święta daje nam możliwość dotknięcia Osoby Królestwa Bożego. I nie tylko dotknięcia, ale zjednoczenia z Nią. To Osoba Jezusa Chrystusa obecna w Sakramencie Eucharystii. Mamy możliwość jednoczenia się z czystą Miłością dokładnie każdego dnia... Każdego...

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor