Felieton 20 Jul 2018 | Redaktor
Po co nam księża? Wywiad z ks. Prof. Dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem [Video]

„Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów.”

(Mal 2,7)

Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, zapewnia nam obecność Chrystusa i duchowy pokarm.

W naszej wierze Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od samego Jezusa.

Nie byłoby jednak Eucharystii, gdyby nie kapłani…

O kapłanach, istocie kapłaństwa, ich podstawowych powinnościach i szczególnych zadaniach możemy posłuchać w bardzo ciekawej rozmowie z ks. Prof. Dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor