Felieton 2 Apr 2018 | Redaktor
Ostatnie Słowo nalezy do Prawdy

Medytacje ewangeliczne z dnia 2 kwietnia 2018r., Poniedziałek Wielkanocny

(Mt 28, 8-15) Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą". Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Tam gdzie dzieje się wielkie dobro, tam i pojawiają się siły zła by niszczyć, by oddalać od prawdy. Pojawia się kłamstwo. Tak jak w raju szatan nie mógł znieść szczęścia pierwszych ludzi i zwiódł ich przez kłamstwo, tak i wieści o Zmartwychwstaniu Chrystusa chciano zakłamać. Arcykapłani zapłacili żołnierzom, by mówili o tym, że ciało Jezusa ktoś wykradł. Wiedzieli, że samo zaprzeczanie nie wystarczy, że potrzeba logicznego wytłumaczenia, wymyślenia innego scenariusza zdarzeń.

Kłamstwo jest przebiegłe i wydaje się, że roznosi się szybciej, prawda natomiast pokorna, jakby zostawała w cieniu.

Jedni rozpowiadali kłamstwo o kradzieży ciała Jezusa ponieważ zapłacono im za to, inni głosili radosną wieść o Jego Zmartwychwstaniu ponieważ nie potrafili nie dzielić się nią z pozostałymi ludźmi. Radość, entuzjazm i autentyczność wierzących w Zmartwychwstanie docierały do ludzi i przekonywały ich o prawdzie.

Jednak niektórzy nadal nie wierzą Prawdzie, nadal kłamstwa się szerzą. Wytrwale brońmy prawdy o Bogu, o Jego Zmartwychwstaniu i mimo tego, że czasami będzie nam się wydawać, że kłamstwo wygrywa, pamiętajmy że ostateczne słowo należy do Prawdy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor