Felieton 26 Oct 2018 | Redaktor
Ogłoszenie Ordo Iuris w sprawie

Publikujemy ogłoszenia Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, jakie ukazało się w dniu wczorajszym, tj. 25.10.2018 r., w związku z podjętą analizą planowanego przez KPH tzw. Tęczowego piątku w 211 szkołach w Polsce. Oto treść ogłoszenia:

"Organizowane 26 października w ponad 200 szkołach wydarzenie nazywane ,,Tęczowym Piątkiem” rodzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawem jego przebiegu. Zbadania tej kwestii podjął się Instytut Ordo Iuris.

Część szkół, które organizują ,,Tęczowy Piątek” poinformowała o tym wcześniej na portalach internetowych. Do tych placówek Instytut skierował wniosek o dostęp do informacji publicznej pytając czy, i jakie organizacje działają w ostatnim okresie w szkole oraz, czy placówka współpracuje z organizatorem „Tęczowego Piątku” – Kampanią Przeciw Homofobii. Instytut zapytał również jaki jest planowany przebieg piątkowych zajęć, a także, czy zgodę na nie wyrazili rodzice uczniów.

Działania Ordo Iuris mają związek z docierającymi do Instytutu, niepokojącymi informacjami na ten temat. Wynika z nich, że w niektórych szkołach uczniowie, którzy w piątek będą posiadali akcesoria lub elementy odzieży odnoszące się do symboliki używanej przez ruchy LGBT, otrzymają przywileje takie jak np. zwolnienie z kartkówek.

Instytut zwraca uwagę, że ,,Tęczowy Piątek” może naruszać konstytucyjne prawa rodziców oraz prawo oświatowe. Możliwość zapewnienia wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców jest bowiem wprost zapisana w Konstytucji. Jednocześnie działalność na terenie szkoły stowarzyszeń, czy innych organizacji pozarządowych wymaga zgody rady rodziców.

Ordo Iuris zachęca rodziców, którzy nie wyrażają zgody na udział ich dzieci w ,,Tęczowym Piątku” do wypełniania oświadczenia, które mogą skierować do władz szkoły. Do Instytutu wpływają zgłoszenia od rodziców w związku z piątkową akcją aktywistów LGBT."

Kim jest sam Instytut i jak działa można dokładnie się zapoznać z informacjami: [code]TU

Natomiast dziś na profilu facebookowym Instytutu Ordo Iuris czytamy:

Są oświadczenia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Konferencja Episkopatu Polski Oba jednoznacznie podkreślają, że "rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, [i] z jakim programem wychowawczym". Minister Anna Zalewska podkreśliła ponadto w wywiadzie dla wPolityce.pl, że liczba ponad 200 szkół biorących, zdaniem organizatora [Kampania Przeciw Homofobii], udział w akcji może być znacząco zawyżona, bowiem "żadna szkoła nie rozpoczęła formalnej procedury zorganizowania tzw. Tęczowego Piątku" (...) Jeżeli jakiś dyrektor podjął decyzję o zorganizowaniu tzw. Tęczowego Piątku z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe."

Przy okazji przypominamy o zapoznaniu się z godnym uwagi programem pt.: Szkoła Przyjazna Rodzinie, w którym uczestniczy już około 1000 szkół polskich. [code]TU

Aleksander Zawada

źródło: ordoiuris.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor