Felieton 6 Jan 2018 | Redaktor
Objawienie jest dla wszystkich.

Medytacje ewangeliczne z dnia 6 stycznia 2018r., Sobota

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. (Mt 2, 1-12)

Niesamowite jest to, że w kraju, w którym urodził się Jezus Chrystus, władca od razu chciał Go zabić, a jednocześnie osobistości z innych krajów i od razu dodajmy pogańskich, przybyli aby oddać cześć Synowi Bożemu.

Jaka jest więc różnica mięszy Herodem, a Mędrcami? Jedni i drudzy są ważnymi postaciami w swoich krajach, z tym że Herod mógł znać prawo i proroków, ale był zamknięty na prawdę, Mędrcy obserwowali świat, badali to, co stworzone przez Boga i byli otwarci na prawdę. Na poszukiwanie przyczyn ostatecznych.

Tak dzieje się i dziś. Prorok we własnym kraju jest często niezrozumiany, a niekiedy przesladowany i zabijany. Tak działo się z Jezusem Chrystusem. Od poczatku aż do śmierci krzyżowej.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor