Felieton 17 Jan 2019 | Redaktor
O zagrożeniach duchowych we współczesnym świecie - ks. Piotr Glas – cz. II

Ks. Glas w drugiej części konferencji wygłoszonej w Krośnie podkreśla, że człowiek w swoim życiu musi nieustannie wybierać pomiędzy dobrem a złem. Wymienia niektóre zagrożenia duchowe, które szczególnie dotykają rodzin.

https://www.youtube.com/watch?v=1RsmIsyUmI8

Źródło : RCS TV

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor