Felieton 7 Mar 2018 | Redaktor
Nie można nie chcieć wiedzieć

Medytacje ewangeliczne z dnia 7 marca 2018r., Środa

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".(Mt 5, 17-19)

Stary Testament zapowiada przyjście Zbawiciela. Możemy w nim odnaleźć odniesienia do Mesjasza, słowa proroków mówiące o Synu Bożym. Wypełnieniem wszelkich zapowiedzi Starego Testamentu jest Jezus.

Mojżesz otrzymał przykazania od Boga i nic się w nich nie zmieniło z przyjściem Chrystusa. Są nadal aktualne. Jezus nawet tłumaczył ich znaczenie, mówił do tłumów, wyjaśniał.

Pan Jezus przestrzega przed zmienianiem, tego co On ustanowił i przed nauczaniem w ten sposób ludzi. Zauważmy, jak ważna jest znajomość przez nas - chrześcijan słów Jezusa, Pisma Świętego. Tylko w taki sposób będziemy wiedzieć, co tak naprawdę myśli Bóg i jak wypełniać Jego wolę, a nie swoją.

Jeśli iść za Jezusem to całkowicie, angażując się bez reszty. Jeśli Go kochać, to naprawdę i do końca. Nie możemy wybierać sobie takich przykazań i słów Boga, które nam odpowiadają, a resztę zapomnieć i nie zwracać na nie uwagi. Nie będzie to wtedy prawdziwe krocznie za Jezusem.

Bóg daje poznać siebie samego. Jeśli tylko będziemy chcieli i włożymy w to trochę wysiłku, dowiemy się co jest Bogu miłe, a co nie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor