Felieton 4 May 2018 | Redaktor
Nie ma sensu się starać? Samemu rzeczywiście nie ma

Znać Jego głos… [FELIETON]

Felieton 30 Apr 13:04

Dokąd zmierzasz, szkoło?

Felieton 21 Apr 07:46

Medytacje ewangeliczne z dnia 4 maja 2018r, Piątek

(J 15, 12-17) Jezus powiedział do swoich uczniów: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

Sługa to słowo, które ma bardzo ważne znaczenie dla Chrystusa. Sam o sobie, mówił, że przyszedł by służyć. Pokazywał uczniom jak służyć każdym swoim czynem i każdym słowem o tym świadczył. Jednak Jezus mówi o uczniach, że już nie są sługami a przyjaciółmi.

Chrystus mówi, że objawił nam wszystko, co usłyszał od Ojca. Ukazał nam siebie i swoją miłość, tak jak tylko mógł. Pokazał swoje serce i swoje zamysły, tak jak najbliższemu przyjacielowi.

Bóg chce byśmy kochali się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Czy to oczekiwanie nie do spełnienia? Gdyby było niemożliwe, to by Jezus nawet o tym nie wspomniał nam. A więc jest możliwe. On wie jak tego w nas dokonać i wszystko to uczyni dla naszego szczęścia.

Sami z siebie nie potrafimy kochać, im szybciej zdamy sobie z tego sprawę tym lepiej dla nas i naszych bliskich. Kochać to obdarowywać Jezusem, Jego miłością, a nie sobą.

Bardzo uderzające są tez słowa „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem (…)” Czasami możemy czuć się niegodni, bo jesteśmy niegodni, ale to nie jest problem dla Boga. Może widzimy, że nasza miłość jest taka marna i bardzo dobrze, gdy to widzimy. Ale myślenie że nie ma sensu dalej się starać, jest pokusą rozpaczy.

Jest sens! Jest bo to On nas wybrał i w nas wierzy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Ave Maryja Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor