Felieton 24 May 2018 | Redaktor
Nic ciekawszego niż Msza Święta nie wydarza się podczas dnia

Medytacje ewangeliczne z dnia 24 maja 2018r., Czwartek

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym". (Mk 14, 22-25)

Ciało jest żywe w Eucharystii, dlatego jest razem z krwią. Spożywać Kogoś, to znaczy przyjmować Jego ofiarę z życia. Jeśli rezygnujemy z wiary, odchodzimy od mistyki, która realnie jest materialną obecnością Boga w świecie, w Ciele i Krwi, to nasze życie staje się jałowe.

Natura człowieka jest żyć życiem mistycznym, które jest prawdziwe. Nie chodzi tu o poszukiwania jakiejkolwiek tajemniczości, bo bardzo szybko ezoteryki czy sekty podszyją się pod rzekomy realizm cudu i zniewolą naiwnego poszukiwacza.

Mistyka wcielenia euchartstycznego jest tajemnicą nadracjonalną, ale nie irracjonalną. Wiele z tego pojmujemy, choć niewiele jesteśmy w stanie wyrazić słowami.

Nasze życie, jeśli jest wewnętrznie życiem mistycznym, mimo nieosiągalności pełni szczęścia w tym świecie, jest już pełne zapowiedzią dokonująca się w nas życia przyszłego. Dzieje się to już, tu i teraz. Msza Święta ma w każdym momencie wtedy głęboki sens, jest wyjściem poza czas i przestrzeń we wspólne przebywanie w relacji, która namacalnie staje się Komunią - zjednoczeniem.

Nic podczas Mszy Świętej nie jest symboliczne. Symbol jest tylko znakiem czegoś. A Msza Święta nie jest niczyim znakiem, jest realnym wspólnym działaniem Boga i człowieka.

Nic ciekawszego niż Msza Święta nie wydarza się podczas każdego dnia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Mama

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor