Felieton 19 Dec 2018 | Redaktor
Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny - video ze spotkania ekspertów

Zapraszamy do obejrzenia panelu dyskusyjnego, będącego częścią konferencji

pt. "Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny".

Eksperci dyskutowali o wyzwaniach terapeutycznych, związanych z uzależniającym wpływem korzystania z pornografii przez dzieci.

W dyskusji udział wzięli:

  • pani Marta Mauer-Włodarczak, wskazująca na przedmiotowe traktowanie i problemy wchodzenia w relacje, związane z pornografią, która wpływa na zmiany społeczne;

  • prof. Mateusz Gola, wyjaśniający kiedy korzystanie z pornografii przez dziecko staje się korzystaniem nałogowym;

  • pan Rafał Porzeziński, odnoszący się do do problemu intensyfikacji używania pornografii przez dzieci i młodzież;

  • prof. Michał Lew-Starowicz, który mówił m. in. o negatywnych konsekwencjach, wynikających z powszechności i nieograniczonego dostępu do pornografii;

  • pani Aleksandra Januszewicz, mówiąca o skali szkodliwości pornografii;

  • dr Bogdan Stelmach, wskazujący na zmiany relacji międzyludzkich i funkcjonowania w dorosłym życiu oraz konsekwencje kulturowe, wynikające z zainteresowaniem coraz młodszych dzieci pornografią.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

źródło: STS

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor