Felieton 25 Sep 2018 | Redaktor
Ludzie stawiają sobie wymagania i mają oczekiwania, ale Bóg działa inaczej

Medytacje ewangeliczne z dnia 25 września 2018r., Wtorek

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: "Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą". Lecz On im odpowiedział: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je". (Łk 8, 19-21)

"Wypełniać słowa Boga" - co to znaczy?

Brzmi jak postawione wymaganie, typu: "Będziesz mi bliski jak matka i brat, jeśli wypełnisz zasady, które ci przygotowałem". Można tak podać tę informację, ale to nie jest informacja o Bogu. To jest wykrzywiony obraz, który zły chce, aby ludziom się zakorzenił w sercu.

Plan złego nie może być zrealizowany, bo Jezus Chrystus oddał życie za człowieka. Za każdego człowieka, to znaczy tak samo za tego, który kocha i chce być z Bogiem, jak i tego, który się od Boga odwraca.

Dlatego interpretowanie Boga jako wymagającego tyrana jest samo - obnażającym się fałszem. Wystarczy popatrzeć na mękę Chrystusa, na krzyż.

Słowa Boga zawsze są o tym samym: o miłości. Każde ze zdań Biblii pokazuje drogi do pokochania siebie samego i innych. Każde jest nieustannym zapewnianiem o nieskończonej miłości Boga do człowieka.

A zatem wypełniać słowo Boga, to po prostu kochać.

To my wybieramy, czy chcemy być bratem, matką Chrystusa, On sam jest z nami zawsze. A Bóg nic innego nam nigdy nie mówi, jak tylko to, że jesteśmy jego ukochanymi dziećmi. Mówi nam to na różne sposoby, w zależności od naszej sytuacji życiowej na daną chwilę.

My ludzie stawiamy sobie nawzajem wymagania i miewamy oczekiwania jedni względem drugich, ale Bóg kocha za darmo. Tego od Niego możemy się uczyć, tylko czy chcemy?

Budujemy w sobie jakieś przedziwne systemy asekuracyjne, lęk przed zranieniem zamyka nas na człowieka, który i tak nas w końcu zrani, dokładnie tak samo jak my sami ranimy niekiedy.

Moglibyśmy się nauczyć takiej miłości, żeby oddawać życie za nieprzyjaciół. Ale czy my tego chcemy?

Jeśli nauczymy się takiej miłości, będziemy nieskończenie szczęśliwi. Z Bogiem to jest możliwe u każdego z nas. U każdego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor