Felieton 17 Oct 2019 | Redaktor
Jezus nazywa sprawy prawdziwie

Medytacje ewangeliczne z dnia 17 października 2019 r., Czwartek

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: "Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli". Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie. (Łk 11, 47-54)

...

Jezus Chrystus bardzo ostre słowa kieruje do tych, od których wiele zależy w społeczności, a którzy po prostu są obłudnikami.

Czyż takie sytuacje są nam obce?

Takie sytuacje są nagminne w naszym świecie.

Dokładnie wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę wybrania Karola Wojtyły na papieża.

Zobaczmy dobrze, ilu pojawiło się takich, którzy perfidnie wykorzystują osobę świętego Jana Pawła II do swoich własnych nieszczerych planów?

Do popularyzowania swoich idei, do rzekomego uwiarygodniania siebie, dla zdobycia poklasku, dla manipulacji także politycznych, czy chociażby do zarobienia pieniędzy?

Publicznie wyraża się na przykład szacunek dla Papieża Polaka, a jednocześnie przyklaskuje się dowolności ustawodawczej w tematach życia człowieka.

Dary intelektualne to coś, co otrzymuje człowiek dla siebie samego tak samo jak i dla ludzi, pośród których żyje.

A tu mamy dramat, który Jezus nazywa wprost: "Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli"

A zatem nie tylko, że uczeni mieli dary intelektualne, ale też zmanipulowali otoczenie zagarniając dobra dla siebie. W konsekwencji sami te dobra tracą.

Dla nas to wyraźne przesłanie, że wszystko co posiadamy, z darami intelektualnymi, cechami osobowości, z wszelkimi dobrami - mamy to po to, aby kochać siebie nawzajem i jedni drugim służyć z tego, co otrzymaliśmy. A otrzymaliśmy darmo.

Druga sprawa, która wybrzmiewa to postawa Jezusa. Jaki On jest w rozmowie z uczonymi i faryzeuszami? Bardzo konkretny, nazywający sprawy po imieniu, ostry... Taka bywa też miłość jesli trzeba. Bo miłość jest prawdziwa.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor