Felieton 5 Sep 2019 | Redaktor
Jak służyć Bogu we wspólnocie? - [video]

Bóg na naszej drodze życia pomaga nam wzrastać w różnych wspólnotach - takich jak rodzina, małżeństwo, wspólnota miejsca zamieszkania, pracy czy wspólnota działająca przy parafii. Ks. Sławomir Kostrzewa przypomina główne zasady, jakimi powinniśmy kierować się pracując i służąc w szeroko pojętych wspólnotach, tak, aby nasza służba była zgoda z wolą Bożą. Rejestracja nauki wygłoszonej w parafii pw. Chrystusa Księcia Pokoju w Weybridge, 29 sierpnia 2019 roku. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor