Felieton 22 Mar 2018 | Redaktor
Jak było wtedy, tak jest i dziś

Medytacje ewangeliczne z dnia 22 marca 2018r., Czwartek

Jezus powiedział do Żydów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki". Rzekli do Niego Żydzi: "Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?" Odpowiedział Jezus: "Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się". Na to rzekli do Niego Żydzi: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem". Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. J 8, 51- 59

Mocne słowa padają z ust ludzi na kartach Ewangelii. Zarzucają Synowi Bożemu opętanie. Świat staje na głowie. Kłamstwo podaje się za prawdę . To co nieświęte uważa się za święte. Boga samego pytają "Kimże ty siebie czynisz?" W końcu wzbiera w nich coraz większa złość, niepokój. Łapią za kamienie by rzucić w Niego. Czy ten ówczesny świat nie jest podobny do dzisiejszego? Czyż nie te same postawy ludzkie można dzisiaj znaleźć?

Po drugiej stronie Bóg Człowiek, który pokornie i ze spokojem odpowiada na zarzuty. Wskazuje na Ojca. Zawsze posłuszny Jego woli. W Chrystusie nie ma niepokoju. Jest tylko ufność wobec Boga Ojca i prawda, która nie potrzebuje krzyku.

Wielki niepokój, złość i frustracja wkradają się tam, gdzie nie chce się przyjąć prawdy. To zło używa hałasu i rozgłosu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor