Felieton 11 Jan 2019 | Redaktor
Idź i się pokaż...

(Łk 5,12-16) Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

Idź i się pokaż - mówi Jezus do uzdrowionego. Nie komukolwiek się pokaż, ale kapłanom, na świadectwo dla nich. Jednocześnie złóż ofiarę.

Ofiara za oczyszczenie to wdzięczność. Bogu jesteśmy wdzięczni za oczyszczenie. Nikt na świecie nie może nas ani uwolnić, ani dać nam oczyszczenie. Jedyne co sami sobie nawzajem możemy zaoferować, to pomoc w prowadzeniu siebie nawzajem do Tego, Który może nas całkowicie oczyścić.

Widać jasno, że kapłanom potrzebne było świadectwo, skoro Jezus tak kazał postąpić. Dziś, tak jak my potrzebujemy Spowiedzi, tak kapłani potrzebują spowiadać ludzi. To jest autentyczna ich formacja, sa 'świadkami świadków' działania nieskończonej łaski oczyszczenia.

On sam natomiast usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. To dla nas wyraźny znak, że i my mamy tak robić. Wyobraźmy sobie życie w totalnym chaosie i pędzie. Każdy człowiek potrzebuje wyciszenia, ale nie jest to czas osamotnienia. Potrzebujemy zaczerpnąć z ciszy Boga, ta jest dla nas siłą.

Niekiedy w natłoku obowiązków, myślimy że tak bardzo musimy służyć innym, iż nie pozostawiamy sobie chwili na prawdziwą rozmowę z Bogiem. Tylko że wkrótce, bez tego czerpania z Boga, dzieła które powstają z nas upadną. Muszą powstawać z Boga. Relacja z Nim musi być pierwsza i autentyczna. Żadna relacja nie będzie jednak trwała, jeśli my sami o nią nie zadbamy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor