Felieton 17 Jan 2018 | Redaktor
I tak wychodzą ze zwolennikami Heroda aż do dziś

Medytacje ewangeliczne z dnia 17 stycznia 2018r., Środa

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? „ Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Mk 3, 1-6

Faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali... Jakie to jest przerażające. Dlaczego?

Ponieważ faryzeusze byli uznawani za prawowiernych, a Józef Flawiusz określał ich mianem wielkich autorytetów polityczno-religijnych.

A zatem mieli wpływ na społeczeństwo i od razu zauważmy, czy takich środowisk nie mamy do dziś w wielu krajach?

Tzw. autorytety, liczne stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe o bardzo określonym światopoglądzie, które na zewnątrz afiszują się wspaniałymi czynami i niesieniem pomocy dla słabszych, niekiedy też i z Bogiem na ustach.

Jedno w dzisiejszej Ewangelii jest istotnym wskazaniem dla ostrożności wobec tzw. autorytetów, a mianowicie chodzi po prostu o zobaczenie z kim kto się brata i już.

Jeśli faryzeuszom było bliżej do zwolenników mordercy, jakim był Herod, to nikt nie może mieć wątpliwości czym w swych intencjach mogli się oni kierować.

Wszystko staje się jasne w obliczu cierpienia Jezusa Chrystusa i potem dziejów Apostołów. I rzeczywiście część faryzeuszy nawróciła się.

Jak to jest dziś? W obliczu czyjej śmierci mamy obserwować współcześnie działające najróżniejsze organizacje pozarządowe, czy stowarzyszenia?

Wystarczy chociażby popatrzeć na wybory wokół polityki proaborcyjnej... Rzeź niewiniątek trwa, tak jak za czasów Heroda. Kto z kim się brata?

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor