Felieton 10 Sep 2018 | Redaktor
Gdy seksualizacja wchodzi do szkół... Rodzicu! Bądź świadomy!

Według raportu Instytutu Ordo Iuris z lutego 2018 roku [code]TU zanotowano ponad pięćset zgłoszeń od rodziców, którzy zauważyli nadużycia na terenach polskich szkół, gdzie pozwolono na zajęcia tzw. antydyskryminacyjne. Niestety, pod pięknymi nazwami kryje się indoktrynowanie dzieci genderyzmem.

Dane instytutu Ordo Iuris to konkretne liczby i możemy być pewni, ze jeżeli pseudoedukacyjna działalność środowisk LGBTQ rozwijała się w placówkach szkolnych dobrze na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, to i ten rok będzie obfitował w podobne wydarzenia.

Naiwnością byłoby twierdzić w dzisiejszym świecie, że szkoła jest absolutnie bezpiecznym ideologicznie miejscem. Wiele zależy z pewnością od dyrektorów placówek, a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze muszą to być osoby, które przynajmniej neutralnie podchodzą do spraw ideologii gender, pozostawiając wybór indoktrynowania dzieci jej założeniami samym rodzicom.

Przypomnijmy w tym miejscu proponowane tematy kształcenia dzieci, opisane w dokumencie WHO Światowej Organizacji Zdrowia, gdyż właśnie na ten dokument powołują się często szkolni sexedukatorzy:

wiek dziecka: 0 - 4:

radość i przyjemność z dotykania własnego ciała

masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa

wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, np. w kontekście „zabawy w lekarza"

wiek dziecka: 4-6:

związki osób tej samej płci

szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością

różne rodzaje związków (rodzinnych), różne koncepcje rodziny

wiek dziecka: 6 - 9:

seks w mediach (łącznie z Internetem)

zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)

prawa seksualne dzieci

wiek dziecka: 9-12:

różne metody antykoncepcji i ich stosowanie, mity dotyczące antykoncepcji

skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych

objawy ciąży, ryzyko i konsekwencje seksu bez zabezpieczeń

pierwsze doświadczenia seksualne

przyjemność, masturbacja, orgazm

różnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną

przyjaźń i miłość wobec osób tej samej płci

wiek dziecka: 12-15:

ciąża (także w związkach między osobami tej samej płci) i bezpłodność

tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out”/homoseksualizm

ryzykowne (seksualne) zachowania i ich następstwa [alkohol, leki, presja grupy rówieśniczej, prześladowanie (bullying), prostytucja, media]

wiek dziecka: 15+

zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację różnic seksualnych

seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks za prezenty lub posiłki)

otwartość na różnego rodzaju związki i style życia

Informujemy zatem, że trwa akcja "Chrońmy dzieci" - to bardzo konkretna pomoc oferowana rodzicom i opiekunom, którzy nie godzą się na indoktrynowanie dzieci w placówce oświatowej. Pomoc prawną i merytoryczną otrzyma każdy rodzić, który zgłosi się składając odpowiedni formularz, dostępny na stronie:

http://www.chronmydzieci.info/

[code]TU

Czytamy na stronach instytutu Ordo Iuris:

"Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości.

Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach!

Ordo Iuris zdobędzie dla Ciebie informację ze szkoły, a następnie odeśle Ci listę organizacji z krótką charakterystyką ich działań."

"Każdy może zwrócić się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o ustalenie, jakie organizacje działają na terenie danej szkoły lub placówki. Wystarczy wypełnić powyższy formularz!"

Placówki oświatowe muszą być transparentne, a każdy rodzic ma prawo nie godzić się na proponowane standardy WHO, które od wielu lat już nie są żadnymi standardami, ale zwyczajną deprawacją dzieci, co miejmy nadzieję dyrektorzy polskich szkół jasno widzą w pełnej świadomości na nie nie będą pozwalać w tym i każdym kolejnym roku szkolnym.

red.: KB

źródła: stop-seksualizacji.pl, www.rchd.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor